Våren 2024

Regelbunden veckoverksamhet:

Måndagar: Motionsgymnastik. Start med vandring må 28.8 och 4.9  från Snettans.  Ledare Gun Björkskog. 

Tisdagar: Luftgevärsskytte kl 18.00. Kontaktpersoner Börje Biström/Hasse Björklöf. 

Hobbykväll för vuxna, 1gång/månad. Kontaktperson Mona Laine

Onsdagar: Månadsträffisar för barn, 1-4 klassister, kl.18-20. Mångsidig verksamhet med bl.a. knytis & lek, pyssel & knåp, kock-kvällar på programmet. Kontaktperson Monica Björklöf, tfn 050 3271934. 

Allmogegrupp: Sammankommer vid behov. Med aktuella teman på agendan. Riktar sig främst till tidigare aktiva, ännu intresserade medlemmar som även kan vara en tillgång och stöd för verksamhet och fastighet. Kontaktperson: Gun Björkskog tfn 050356028.

Aktuellt

Vi letar efter en ny vaktmästare till vårt föreningshus. För mer info, kontakta ordförande Richard Sederholm, 040 5903405 eller richard.sederholm@celego.fi

Juni sommarteaterns funktionärsturer

Målning av staket i talkoanda

September Mullelördag

Oktober ljusstöpning 24.10

November svenska dagen fest 6.11