Styrelse

Styrelsen för Gammelgård ungdoms och allmogeförening sammankommer månatligen med en längre paus under sommarmånaderna. Årsmöte i februari väljer styrelsens sammansättning för de styrelsemedlemmar i tur att avgå. Mandatperioden är två (2) år. Ordförande väljs årligen.


Styrelsen verksamhetsåret 2019

Ordförande:
Pia Hellgren, 044 0552392

Styrelsemedlemmar:

Richard Sederholm, viceordförande

Monica Björklöf, sekreterare
Gea Björkskog
Johanna Kattelus
Lena Olin, ansvarig för hemsidan
Seija Pettersson, buffetvärdinna
Kati Olin, medlemsregister
Fredrik Regårdh
Henrik Lindén
Patrik Herlin suppleant

Utom styrelsen

Vaktmästare:
Sytte Weckström (09) 854 11 53

Kassör: Carola Silván

 

Vi kommer innan hösten att grundligt uppdatera vårt medlemsregister. För dig som inte är ständig medlem påminner vi om att årsavgiften 5 € kan betalas på föreningens konto FI60 2213 2100 0107 22. Ingen avgift för barn o. ungdomar under 18 samt pensionärer. Barn som deltar i veckoverksamheten räknas automatiskt som medlemmar.